วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

A /An ต่างกันอย่างไร

 วันนี้ขอเสนอในท้องเรื่อง!!! #ทางลัดใช้Articies ( a / an / the ) วันนี้ผมเลยแนะนำ #วิธีการจำแบบง่ายๆ มาฝากกันครับ
A/An แปลว่า หนึ่ง นำหน้าคำนามที่เป็นคำนามนับได้ เอกพจน์
หลักการใช้ A จะนำหน้าตัวพยัญชนะและเสียงที่เป็นพยัญชนะแม้จะขึ้นต้นเป็นสระ
 Ex. a table , a pen etc.
e.g. I bought #a pen yesterday. (เมื่อวานนนี้ฉันซื้อปากกาหนึ่งด้าม)
#bought (v.) กริยาช่อง 2 ของคำว่า #buy (v.) แปลว่า ซื้อ
#เพิ่มเติม กริยาเปลี่ยนเป็นช่องที่ 2 เพราะ ประโยคเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน #อดีตที่ผ่านมาแล้วจบลง
#Part #simple #tense Subject+กริยาช่องที่2
หลักการใช้ An จะนำหน้าตัวสระ (a,e,i,o,u) และเสียงสระแม่ว่าจะขึ้นต้นเป็นพยัญชนะ Ex. an ear , an orange etc.
e.g. She eat an orange. หล่อนกินส้มหนึ่งผล .
#สรุปหลักการจำ ... เสียงพยัญชนะ #อะ เสียงสระใช้ #แอ๊น
**** The(เดอะ) ติดตามต่อในวันพรุ่งนี้ #เด้อ ****
เครดิต : ครูเฟิร์ส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น